46. Baro Başkanları Toplantısı, 23 Temmuz 2022 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde, Av. Özdemir Özok Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıya TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, TBB yönetim kurulu üyeleri ve Baro Başkanımız Av. Gazi Özdemir ile birlikte baro başkanları katılım sağladı.

Toplantının gündem maddeleri kapsamında;

1-Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklik uyarınca, staj yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin değerlendirilmesi,

2-TBB tarafından hazırlanarak Adalete Bakanlığı’na gönderilen “Ara Dönem Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” ve “2023 yılı tarifesi”,

3-CMK ücretlerinde ara dönem artışı ve 2023 yılı tarifesi,

4-Adli yardım bütçesinin yetersizliği ve ödemelerin gecikmesi sorunu,

5-04-05 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan TBB 1. değerlendirme toplantısında, karar altına alınan ve kamuoyu ile paylaşılan hususlarda yol haritasının ve yöntemin belirlenmesi görüşüldü.

Toplantıda söz alan Baro Başkanımız Av. Gazi Özdemir, toplantının gündem maddesini oluşturan konularda Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin Eylül ayı içerisinde neticeleneceğinin bilgisini vererek, olumlu bir gelişme olmaması durumunda, Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde oluşturulacak eylemsel tavırlara, mesleğimizin sorunlarının çözümünde tam destek vereceklerini ifade etti.

Avukatların mesleki ve ekonomik sorunlarının çözümü için güç birliği yapılması gerektiğini ifade eden Başkanımız Av. Gazi Özdemir, “Önümüzdeki süreçte hazırlanacak AAÜT’deki değişiklik, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında % 100’ün üzerinde olmalıdır. CMK ücretlerindeki artış ise meslektaşlarımızın verdiği emek ve harcadıkları mesai ile artan hayat pahalılığı göz önüne alınarak % 250’den aşağı olmamalıdır. Artış bu oranlarda yapılmazsa, birlik içinde eylem başlatılmalıdır. KVKK’nın, avukatlık mesleğini ifa etmesinin önündeki engelin kaldırılması, stajyer avukatların adliye ve avukat yanında yaptıkları bir yıllık staj sürecinde, asgari ücret tutarında öde alması, kamu avukatlarının da özlük haklarının iyileştirilmesi ve en önemlisi, her geçen gün artan avukata şiddetin artık son bulması için birlik içerisinde etkin mücadele etmeliyiz” dedi.