KOMİSYON BAŞKANI 
Av. IŞIL KARACA  
Av. İSMAİL BOZKURT  
Av. GÖZDE NUR OCAK  
Av. ÖZDEN DEMİR  
Av. YILMAZ UĞUR YILMAZER