Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyelerimiz Av. Özden Demir, Av. Hacı Baskak ve Av. Funda Üvek, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kapsamında Aliye Pozcu İlkokulu ve Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklere konuşmacı olarak katılım sağlandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmede çocuklara tanınan haklar, çocuk hakkı ihlalleri, ihlal durumunda yapılması gerekenler, akran zorbalığı, siber zorbalık hakkında öğrenciler bilgilendirildi.