Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanımız Av. Ezgi Şimşek ve merkez üyemiz Av. Mahmut Turgut, çocuklara yaşama, beslenme, düşünce, sağlık, eleştiri, eğitim öğretim, oyun oynama gibi hakları olduğunu ve söz konusu hakların tüm dünya çocukları için de geçerli olduğunu örneklerle anlattı. Çocuklara bu hakları kullanmalarının önünde hiçbir engel olmadığı belirtildi. Çocukların eğitime aktif olarak katılımı sağlandı.