MERSİN BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU

BAŞVURU YERİ

Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu

Gökdelen 16. Kat / Tel: 337 45 30 - 31 / Faks: 337 45 32

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER (Bütün evraklar 2 nüsha olacaktır.)

  1- Fakirlik Belgesi (İkamet edilen yer muhtarından alınacak. Muhtar ve 2 aza imzalayacak.)

  2- İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğü'nden)

  3- Aile Kayıt Tablosu (Nüfus Müdürlüğü'nden)

  4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  5- Tapu Kaydı olup olmadığına dair belge (İkâmet ettiğiniz İlçe Tapu Müdürlüğünden ayrıca E-Devlet üzerinden)

  6- Tapulu yeri varsa, tapu fotokopisi ve taşınmazın rayiç değerini gösterir belge (Belediye'den)

  7- Araç Tescil Kaydı ( e-devlet çıktısı ) -  adına kayıtlı araç varsa, ruhsat fotokopisi 

  8- Vergi kaydı (Maliyeden alınacak)

  9- SGK Tescil Kaydı (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI'ndan ayrı ayrı alınacak.)

      (Postaneden alınan E DEVLET şifresi ile  internet üzerinden BARKOD'lu alınabilir)

  10- Çalışıyor ise ücret bordrosu

  11- Maaş bağlanmış ise (emeklilik, yaşlılık, özürlü vs.) maaşını gösterir belge

  12- Açılmış dava var ise, dava ile ilgili evrak fotokopisi (Tensip zaptı ve son duruşma zaptı)

 


Basvuru Için Istenilen Belgeler