MERSİN BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU

BAŞVURU YERİ

Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu

Gökdelen 16. Kat / Tel: 337 45 30 - 31 / Faks: 337 45 32

BAŞVURU İÇİN İSTENEN (HER BELGEDEN 2 ADET HAZIRLANACAKTIR)

  1- Fakirlik Belgesi (İkamet edilen yer muhtarından alınacak. Muhtar ve 2 aza imzalayacak.)

  2- İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğü'nden veya E Devlet'ten KARE KODLU Olacak)

  3- Aile Kayıt Tablosu (Nüfus Müdürlüğü'nden veya E Devlet'ten KARE KODLU Olacak)

  4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  5- Tapu Kaydı olup olmadığına dair belge (e devletten web tapu sayfasından KARE KODLU Olacak)

  6- Tapulu yeri varsa, tapu fotokopisi ve taşınmazın rayiç değerini gösterir belge (Belediye'den)

  7- Araç Tescil Kaydı (E Devlet çıktısı) araç varsa ruhsat fotokopisi 

 8- Vergi kaydı (e devletten interaktif vergi dairesi işlem başlat menüsünden alınacak)

 9- Sosyal güvenlik kayıt sorgulama belgesi ( E Devlet'ten KARE KODLU Olacak)

 10- Çalışıyor ise ücret bordrosu

11- Maaş bağlanmış ise (emeklilik, yaşlılık, özürlü vs.) maaşını gösterir belge

12- Açılmış dava var ise, dava ile ilgili evrak fotokopisi (Dava Dilekçesi,Tensip zaptı ve son duruşma zaptı)

 

 


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGE VE FORM