Baro Başkanımız Av. Gazi Özdemir ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, kadınlara ve çocuklara yönelik hukuksal danışmanlık ve eğitim desteği sağlanması kararlaştırıldı.

Ziyarette Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Ali Dinsever de hazır bulundu. Protokol kapsamında; sosyal hizmete, sosyal yardıma, rehberlik ve psikolojik desteğe, hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadınlara destek vermek, çocuk istismarı ve çocuğa şiddeti önlemek için işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülecek. 

Mersin Barosu ile Tarsus Belediyesi arasında imzalanan protrokolün amaç ve kapsamı şu şekilde belirlendi:

-Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Tarsus Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten kadın ve çocuk merkezleri ve belediyeye bağlı diğer birimlere başvuran ya da bu birimlerin hizmet ağına giren; hukuki destek, rehberlik, bilinçlendirme çalışmaları ile korunmaya ihtiyacı bulunan kadın, çocuk ya da kadınlara yönelik iş ve işlemlerin psikolojik, sosyal ve hukuki süreçlere yönelik olarak protokolün taraflarınca sürdürülen söz konusu hizmet ve yardımların daha etkin bir şekilde muhataplarına ulaştırılabilmesi amacıyla yapılacak olan çalışmalara ilişkin iş birliği koşullarının belirlenmesi;

-Kadınların sosyal gelişimleri ve istihdamı, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli proje ve etkinlikler ile eğitim programlarının her iki tarafın iş birliği ile hazırlanması ve uygulanması;

-Hak ihlallerine maruz kalan kadın ve çocukların, hukuki yönden korunmalarına yönelik tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması ve sosyal sorumluluk çerçevesinde hedef kitleye yönelik hukuki yardım ve psikolojik yardım sunumu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması;

-Kent yaşamı içerisinde yaşayan tüm çocukların beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal gelişimlerini destekleyen, onlara eğitsel psikolojik ve sosyal birçok beceri kazandıran serbest zaman etkinliklerinin ortak gerçekleştirileceği Tarsus Belediyesi tarafından açılmış ya da açılacak olan sosyal hizmet merkezlerinin faaliyetlerinde gerekli olan iş birliğinin gerçekleştirilmesi;

-Rehberlik ve eğitim desteğine ihtiyacı olan çocuklara yönelik ortak destek hizmeti vermek, çocuk hakları birimi ve kadın yaşam destek ve dayanışma merkezi faaliyetlerini ortak sürdürmeleri için gerekli  tüm iş ve işlemlerin güç birliği içerisinde yürütülmesi;

-Kadınlara ve çocuklara yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projelerin birlikte geliştirilmesi desteklemesi bunların ilçe bazında uygulamaya konulmalarının sağlaması diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen paydaş alana yönelik projeler içerisinde de birlikte görev alınması;-Ekonomik, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalan kişilere yönelik hukuki, psikolojik, sosyal destek ve eğitim desteği verilmesi ile bu konularda yine ilçe bazında ya da ulusal çerçevede koruyucu önleyici ve geliştirici faaliyetlerin işbirliği içerisinde yürütülmesi kararlaştırıldı.