Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın, kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları ve gelecek kaygısını anlatan bir videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşamına son vermesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Baro Başkanımız Av. Gazi Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Öğrenciler için barınma en önemli sorun. Devlet yurtlarının kapasitesinin az olması, özel yurtlardaki ve kiralık evlerdeki pahalılık, öğrencileri ve aileleri çaresiz bırakıyor. Fırsat eşitliği sağlanamadığı için aileler ucuz tarikat yurtlarını tercih etmek zorunda kalıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız maalesef tarikat ve cemaat yurtlarında güvence altında değil. Öğrencilerin barınma mağduriyetinin giderilmesi için yurt sayıları nitelikli şekilde arttırılmalıdır. Devlet, kendi sorumluluğu olan “öğrencilere nitelikli barınma hakkını” yerine getirmelidir.

Anayasamızın 42. Maddesine göre; “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” demektedir. Tarikat ve cemaat yurtları kamulaştırılmalı, çocuklarımıza devletin güvencesi altında sağlıklı, nitelikli, güvenli ve ücretsiz barınma hizmeti verilmelidir. Evladımızın yaşamına son vermesine sebep olan kişiler adalet önünde hesap vermelidir” dedi.