“KÜRESEL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 131. SIRADAYIZ”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,  5 Aralık 1934’de ‘Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı’ veren yasanın kabulü ile kutlanan Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, “Günümüzde hala kadını ekonomik ve sosyal hayatta yok sayan ülkeler var. Ne kadar şanslıyız ki, Atatürk gibi bir öndere sahibiz. 5 Aralık 1934’de en önemli Atatürk devrimlerinden birisi gerçekleşmiş, kadınlar erkeklerle eşit şekilde milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınlara birçok Avrupa ülkesinden daha önce bu demokratik hakkın verilmesini sağlamıştır  Özellikle 4 Nisan 1926’da yürürlüğe giren, kadın ile erkek arasında eşitlik temeline dayanan Medeni Kanun ile kadınlarımız; birçok siyasi, sosyal ve yasal hakka sahip olmuş, toplumsal alanda daha çok rol üstlenmiş, Aile Hukuku’nda ciddi değişikler yapılmış, erkeğin üstünlüğüne dayanan düzene son verilmiştir.

Ancak, kadınlarımıza tanınan haklar ve onların sahip oldukları kazanımlarda her geçen gün daha da geriye gidiş olduğunu görmek en büyük utancımızdır. Dünya Ekonomi Forumu 2006 Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporunda Türkiye144 ülke arasında 105. sırada iken, 2017 yılı raporuna göre 131. sıraya gerilemiştir. Bu uçurum gibi fark, Türkiye’deki kadın haklarının fotoğrafıdır” şeklinde konuştu.

“SADECE YASALAR DEĞİL, ZİHNİYET DE DEĞİŞMELİ”

Kadınlara karşı zihniyet değişmediği sürece ve kadınlarımız hakları konusunda bilinçlenmediği sürece, kadın haklarında her zaman geriye gidişin devam edeceğini vurgulayan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Sadece yasalar değil, zihniyet de değişmelidir. Bu zihniyetin değişmesi çağdaş ve laik eğitimle mümkün olabilecektir. Kadınlarımıza siyasal, sosyal ve toplumsal yaşamda var olan haklarına fırsat sunmak, kadın haklarını ihlal etmemek, çağdaş hukuk devleti anlayışının temel gereğidir. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Güçlü toplumlar da umut dolu yarınlar demektir. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkûmdur’ sözü ile çağdaş toplumun var olabilmesinde, toplumun şekillenmesinde kadının ne kadar önemli olduğunu açıkça belirtmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.