Baromuzda staja başlayacak olan 16 Stajyer Avukatımız Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldı.

Stajyer avukatlarımıza Mersin Barosunun tarihçesi, meslek etik kuralları hakkında bilgiler veren Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin Barosu her zaman Cumhuriyet ilkelerine bağlı, demokrasiye, özgürlüklere inancı olan, ilerici ve her zaman ülkede daha iyiyi amaç edinen bir baro olmuştur. Mücadele ve eğitim anlamında birçok baroya öncülük yapmıştır, bütün barolarla işbirliği içerisinde mücadele etmiştir.

Avukatlar olmazsa yargı sığlaşır, körelir. Ne insanlık, ne de ülke bir adıma ilerleyemez. Hukukçular hukuk bilgisiyle, vicdanıyla, sağduyusuyla hareket etmek zorundadır. Toplumsal baskıyı göğüsleyebilmelisiniz. Hukukçuluk bir yaşam biçimidir.

Adil yargılanma ve silahların eşitliği ilkesi herkes için eşit uygulanması gerekmektedir. Hukuk devletinde yaşıyorsak, devletin hukuk kurallarının uygulanmasını sağlatmak avukatların görevidir. Avukatlar bağımsız, özgür, hukuksuzluğa muhalefet eden, hukuksuz sınırlamaları asla kabul etmeyen meslek örgütü olduğu için her zaman susturulmaya çalışılmıştır. Çünkü biz avukatlar evin yaramaz çocuklarıyız” diye konuştu.

Başarılı bir staj dönemi geçirmelerini temenni eden Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Dergisinin içeriğinin hazırlanmasında, baromuzun merkez, kulüp ve komisyon çalışmalarında yer almalarının mesleki gelişimlerinin sağlanmasında önemli olduğunu belirtti.