Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin çoklu baro düzenlemesinin iptali için yaptığı başvuruyu reddetmesini yaptığı yazılı açıklama ile kınayarak, “Anayasa Mahkemesi hukuksuzluğa onay vermiştir” dedi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında, “Avukatlık Kanunu değişikliği, 80 baro başkanının 19 Mayıs ve 1 Haziran 2020 tarihli bildirgelerindeki imzasında ifadesini bulan onbinlerce avukatın iradesine, Anayasaya ve kamu yararına açıkça aykırıdır. Çoklu Baro ve TBB delege yapısını değiştiren düzenlemeler yargı bağımsızlığını düzenleyen 9 ve 138. maddelerine, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti ilkesi ile 36. maddesinde ifadesini bulan adil yargılama ilkesine, savunmanın etkinliğine, hak arama özgürlüğüne, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili temel ilkeleri düzenleyen Anayasanın 135. maddesine, temsilde adalet ilkesine dair 67. maddesine ve eşitliğe aykırıdır.

Bu hukuksuz yasanın uygulanması halinde savunmanın bağımsızlığına, bütünlüğüne, toplumun adalet erişimine, telafisi imkânsız zararlar vereceğinden, Anayasa Mahkemesi’nin yürürlüğü durdurma ve iptal kararı vermesi gerekirken, siyasi bir karar vermiştir ve iptal başvurusunu reddetmiştir. Tarih, hukuku çiğneyenlerden bir gün hesap soracaktır. Bizler ise savunmanın bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü için verdiğimiz onurlu mücadelemizle ilelebet var olacağız” diye konuştu.