19.01.2021 tarihinde yapılan online staj eğitim dersimizde stajyer avukatlarımıza, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Burcu Düzen’in sunumuyla, “Çocuk adalet sisteminde çocuk dostu hukuki yardıma ilişkin rehber ilkeler ve çocukla iletişim” konusu anlatıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Burada bizim için önemli olan suça sürüklenen çocuklarımızın haklarını korumak. Bunun için çok iyi bir hukukçu olmanızın yanı sıra, psikolog ve sosyolog da olmanız gerekiyor. Maalesef ülkemizde çocuk adalet sistemi henüz gelişmemiş. Yargılama sırasında, yargılamanın bütün süjeleri tarafından çocuk tekrar mağdur ediliyor. Çocuklar aynı travmaları tekrar yaşıyor. Çocuğu kurtaralım derken, hepimiz paramparça ediyoruz. Bu konuda avukatın da, savcının da, hâkimin de, kolluk kuvvetlerinin de, bu alanda görev yapan herkesin hatası var. Bu mağduriyetin giderilmesinde bütün sorumluluk avukatlara düşüyor. Bu alanda çalışan meslektaşlarımıza özel sertifikalı eğitimler düzenliyoruz ve eğitim alan meslektaşlarımızı CMK’da çocuk alanında görevlendiriyoruz” dedi.

 

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=zBTApYYKzrs