Baromuzda stajını tamamlayan Stajyer Avukatımız Zafer Sayım bugün meslek yemini edip ruhsat alarak,  avukatlık mesleğine ilk resmi adımı attı. Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu’nun ve avukatlarımızın da katıldığı yemin töreninde meslektaşına cübbesini Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz giydirdi.

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Genç meslektaşımızın ülke sorunlarına, mesleki sorunlarımıza ve hukukun üstünlüğüne yönelik bizlerle birlikte adalet savaşı vereceğine, merkez ve komisyonlarımıza katkı sunarak bizlere güç vereceğine yürekten inanıyor, kendisine meslek yaşamında başarılar diliyorum” dedi.