Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezimiz tarafından düzenlenen 2019-2020 yılı 1. Dönem Eğitim Programı kapsamında 09.01.2020 tarihinde gerçekleşen eğitimde Av. Alev Turan ‘icra takibi, tebligat yasası ve yönetmelik, usulsüz tebligat, ödeme emri ve ödeme emrine itiraz’ konularında, Av. Erkan Gelmez ise, ‘haciz, hacze iştirak, istihkak davası, iht.haciz satış, paya çevirme konularında stajyer avukatlarımıza eğitim verdi.