SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE ŞİDDETLE MÜCADELENİN YOLLLARI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR ANLATILDI
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Mersin Kadın Platformu işbirliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın dernekleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine yönelik, “Şiddetle Mücadelenin Yollarını Konuşuyoruz” konulu eğitim çalışması düzenlendi. Eğitimde kadına yönelik şiddete karşı daha etkin mücadele edebilmenin yolları konusunda bilgilendire çalışması yapıldı ve uygulamada yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri anlatıldı.
Mersin’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet gören kadınların mağduriyetinin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla yapılan eğitim çalışması, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri Av. Serap Angay, Av. Zelal Akgül, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan ile Mersin Kadın Platformu üyesi Ayşegül Göçmen’in sunumuyla gerçekleşti.
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner, merkez üyesi avukatlar, kadın dernekleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biriminde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddeti önleyen İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı yasanın uygulanmasında karşılaşılan problemler ve bu problemleri aşma yolları, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması için yapılması gerekenler, şiddet gören kadınların emniyette, karakolda ve mahkemelerdeki yanlış uygulamalar neticesinde daha çok mağdur olmasının önlenmesi, kadına şiddetin önlenmesinde devletin sorunlulukları, şiddet gören kadınların ekonomik ve psikolojik sorunları ile barınma problemlerinin nasıl giderilebileceği konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Mersin’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet gören kadınların mağduriyetinin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla yapılan eğitim çalışması, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri Av. Serap Angay, Av. Zelal Akgül, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan ile Mersin Kadın Platformu üyesi Ayşegül Göçmen’in sunumuyla gerçekleşti.

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner, merkez üyesi avukatlar, kadın dernekleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcilerinin  katılımıyla Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biriminde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddeti önleyen İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı yasanın uygulanmasında karşılaşılan problemler ve bu problemleri aşma yolları, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması için yapılması gerekenler, şiddet gören kadınların emniyette, karakolda ve mahkemelerdeki yanlış uygulamalar neticesinde  daha çok mağdur olmasının önlenmesi, kadına şiddetin önlenmesinde devletin sorunlulukları, şiddet gören kadınların ekonomik ve psikolojik sorunları ile barınma problemlerinin nasıl giderilebileceği konularında katılımcılar bilgilendirildi.