KONU: ‘RESEN SİGORTALILIK TESCİLİ’

SGK Genelgesi 2018/4 kapsamında; PTT memurlarınca yapılan tebligatların resmi kurumlarca düzenlenen belgeler olması nedeniyle; 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine “işyeri çalışanı“, “işyeri daimî çalışanı“, “görevli sekreter” gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde, bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için, tebligatı alan kişi adına ‘resen sigortalılık tescili’ sağlanacaktır.

Yapılan tebligatın PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanun’a uygun olarak yapıldığının, işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine “işyeri çalışanı”, “işyeri daimi çalışanı”, “görevli sekreter” gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde, bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için, tebligatı teslim alan kişi adına resen sigortalılık tescili yapılacaktır.

Bununla birlikte, işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığının, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazların, sunulacak belgelerle ispatlanması halinde ortaya çıkacak prim ve idari para cezaları, ünite itiraz komisyonlarınca kaldırılacaktır. Aksi takdirde, tebligatı alan kişinin sigortalılığı resen tescil edilecek ve işverenden prim belgeleri istenecek, belgelerin süresinde verilmemesinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.

İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın yukarıda açıklanan yaptırımlarla karşılaşmaması için, işyerinde çalışmayan kişilerin, işyerinde söz konusu tebligatları almaması için gerekli özen ve dikkati göstermeleri gerekmektedir.