Hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip, kamu düzenini ve toplum güvenliğini bozan, son derece önemli ve hassas nitelik taşıyan çocuğun cinsel istismarı suçlarında, kamunun devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahip olduğu ilkesinden hareketle ve barolara kanun ile yüklenmiş insan hakları savunuculuğu yükümlülüğünden yola çıkarak, “ÇOCUĞUN  NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI” suçlarından açılan kamu davalarına, suçtan zarar görmüş olması sebebi ile müşteki ve mağdur yanında katılan olarak davayı takip etmesinde kamu yararı bulunmaktadır. Bu gerekçeyle; Mersin Barosu Başkanlığı olarak, ‘ÇOCUK İSTİSMARI DAVALARINDA’ katılımcı olmak için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduk.