Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “2017-2018 yılı 1. Dönem Eğitim Programı”başladı.

Mersin Barosu’nda 11 Ekim-12 Aralık 2017 tarihleri arasında devam edecek olan eğitim kapsamında, stajyer avukatlar toplam 124 derslik eğitim ile bilgilendirilecek. Programın açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Er, Mersin Barosu tarafından düzenlenen eğitimlerin, mesleğe yeni başlayacak olan avukatlara ışık tutacağını belirterek,“Adalete erişimin sağlıklı yürümesi için altyapı ve dolayısıyla mesleki eğitim şart. En çok tercih edilen meslekler arasında yer alan avukatlık mesleğini icra edebilmek için yoğun bir eğitim sürecinden geçmek gerekiyor. Bu kapsamda Baromuz tarafından verilen eğitimlerin, meslektaşlarımızın ileride mesleki hayatına çok fazla katkısı olacağını belirtmek istiyorum. Tüm stajyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

“GÜNÜN KOŞULLARINA AYAK UYDURMAK ZORUNDAYIZ”

Avukatlığın, Türkiye’de sürdürülen çok eski bir meslek olduğunu dile getiren Baro Başkanı Er,  “Maalesef günümüzde bazen, avukatlık mesleğinin yıllar önceki gibi yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Mesleğimizi icra ederken günün koşullarına ve değişen kanunlara ayak uydurmak zorundayız ve bunun için de çok okumak, kişinin kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bilgiyi, çağdaş eğitim yöntemleriyle üyelerimize ve stajyerlerimize aktarmak için Mersin Barosu olarak elimizi taşın altına koyduk. Her zaman yanınızdayız, her zaman destekçiniz olacağız” diye konuştu.

Mersin Barosu tarafından, alanında uzman avukatlar tarafından stajyer avukatlara verilen eğitim çerçevesinde; ‘Avukatlık Hukuku ve Meslek İlkeleri’konusu kapsamında;Avukatlığın tanımı, işlevleri ve tarihsel gelişimi, oryantasyon eğitimi, avukatın hak, yetki ve yükümlülükleri, kurgusal duruşma, avukatın disiplin sorumluluğu, hukuksal sorumluluğu, tazminat yükümlülüğü, cezai sorumluluğu, meslek kuralları, hukuki belgelerin düzenlenmesi, ücret sözleşmesinin düzenlenmesi, avukatlık ücreti serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi “konusunda 40 derslik eğitim verilecek.

İcra ve İflas Hukuku eğitimi kapsamında;“İcra takibinin hazırlanması, haciz satış sıra cetveli, kurgusal duruşma, menfi tespit ve istirdat davaları, icra iflas suçları” konularında 24 derslik eğitim verilecek. ‘Hukuk Yargılaması Usulü konulu eğitimi’ kapsamında ise;“Tebligat Kanunu, dava çeşitleri, davanın açılması, dava dilekçesi, harçlar, yargılama giderleri, cevap dilekçesi, görev ve yetki, davaya vekâlet süreleri,  hak düşürücü süre, zaman aşımı süresi, ıslah, deliller, delil tespiti, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, temyiz ve istinaf yolları konularında 16 derslik eğitim verilecek.

‘Hukuk Davalarından Örnekler’konusunda ise; “iş mahkemesinde görülen kıdem, ihbar, tazminat, işe iade, boşanma ve nafaka davaları, mal rejimi ve mal rejiminden doğan alacak davaları, taşınmaz hukuku davaları, inşaat eser sözleşmesi, sigorta ve vergi hukuku” başlıklı 24 derslik eğitim verilecek.

Stajyer avukatlar, ‘Ceza Yargılaması Usulü’ konusunda da verilecek olan eğitim çerçevesinde; “soruşturma, yakalama, gözaltı süreleri, kolluk ve savcılık işlemleri, kovuşturma, yargılama ve hüküm, kanun yolları ve infaz hukuku, Mersin Barosu CMK uygulamaları ve uzlaşma başlıklarını kapsayan 12 derslik eğitime tabii tutulacak. Stajyer avukatlar ayrıca, ‘Anayasa Mahkemesine Başvuru, AİHM’e Dava Açma ve Mevzuatı’ konularında da 8 derslik eğitim alarak bilgilendirilecek.