Mersin Barosu tarafından 'İstinafta  Güncel Sorunlar, Yeni İş Mahkemeleri Kanunu, Arabuluculukta Yeni Gelişmeler" konulu seminer düzenlendi.

Mersin Barosu Başkanı Av. Ali Er, Başkan Yrd. Av. Gazi Özdemiri yönetim kurulu üyeleri ve avukatların katılıyla Mersin Barosu Hizmet Birimi’nde düzenlenen seminerde; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, ‘İstinafta Güncel Sorunlar’, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Muhammet Özekes, ‘Arabuluculukta Yeni Gelişmeler’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Murat Atalı ise ‘7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun İş Yargılamasına Getirdiği Yenilikler’ konusunda sunum yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Av. Ali Er, mesleki eğitimleri artırdıklarını belirterek, avukatlık mesleğinde çok önemli olan yeni iş mahkemeleri kanununda yapılan son değişikliklerin, alanında uzman olan eğitimciler tarafından anlatılacak olmasının önemli olduğunu belirti. Baro Başkanı Av. Ali Er konuşmasında ayrıca, baronun gece göreve giden avukatlar için sağlamış olduğu CMK araçlarından meslektaşlarının faydalanmalarını söyleyerek, ‘Mersin Barosu Avukat Ofisleri Projesi’nin hayata geçtiğini ve başvuruların devam ettiğini söyledi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, ‘İstinafta Güncel Sorunlar’ konusunda yapmış olduğu sunumda, istinaf mahkemelerine gelen dava sayısının 600 bin olduğunun bilgisini vererek; istinaf kanun yolu, istinaf ve temyiz sınırı, istinaf talebi, ön incelemede verilebilecek kararlar, bölge adliye hukuk dairelerinde yapılamayacak işler, duruşma yapılmadan karar verilerek dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesi, bölge adliye mahkemesinin hangi hallerde davanın esasıyla ilgili duruşma yapmadan karar verebileceği, istinaf incelemesi sonunda verecek kararlar, istinaf başvurusunun kabulü, istinaf mahkemesinin yargı giderlerine ilişkin verdiği kararlar hakkında bilgiler verdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Murat Atalı ise, ‘7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun İş Yargılamasına Getirdiği Yenilikler’ konusunda yaptığı sunumda, 7036 sayılı kanunun getirdiği en önemli yeniliğin zorunlu arabuluculuk olduğunu belirtti. Zorunlu arabuluculukla mahkemelerin iş yükünün azaltılmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Murat Atalı, “Yapılan düzenlemede sağlıklı, adil, doğru karar kaygısı ön planda olmamıştır. Bu kural adaleti geciktiriyor. Geç gelen adalet, adalet değildir” dedi.

Daha sonra sunum yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Özekes ise, ‘Arabuluculukta Yeni Gelişmeler’ hakkında kanundan örnekler vererek katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerin sonunda Mersin Barosu Başkanı Av. Ali Er ve Başkan Yardımcısı Av. Gazi Özdemir; Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Muhammet Özekes ve Prof. Dr. Murat Atalı’ya teşekkür ederek plaket takdim etti.