Kategori Tıp Hukuku
Eser Adı Tıbbi Müdahale ve Tedavide Malpraktisten Doğan Hukuki Sorumluluk
Alt Eser Adı
Yazar Rezzan Günday
Cilt / Sayfa 2 / 410
Basım Yılı /Basım Ayı 2012 / 3