Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezimizin de yer aldığı, pilot baroların koordinasyon toplantısı, temsilci avukatların katılımıyla 30 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya baromuzu temsilen, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Hasan Keleşoğlu ve merkez üyesi Av. Battal Gazi İnci katıldı.

İkincisi gerçekleşen koordinasyon toplantısında, Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi’nce düzenlenen ve projenin pilot baro temsilcileriyle Türkiye Barolar Birliği bir araya geldi.

Etkinlik katılımcıları, projenin uygulanmasının izlenmesi ve diğer ilgili konulardaki tecrübeleri ile ilgili fikir paylaşımında bulundular.

Avukatlar, Proje tarafından geliştirilmiş olan pilot barolar ve TBB’nin İnsan Hakları Merkezlerine yönelik eylem planının kısa vadeli hedeflerine ulaşma yollarını tartıştılar.

Toplantı sırasında; eğitimlerin içeriği ve interaktif yöntemi ile ilgili kılavuz niteliğinde olan ve Proje kapsamında geliştirilen eğitici el kitabının eğitim metodolojisi ve materyalleri üzerine de tartışıldı. İlgili tüm eğitim materyalleri görüş ve öneriler doğrultusunda son haline getirilecek.