‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi’ kapsamında, İnsan Hakları Eğitim Müfredatının Geliştirilmesine Yönelik 1. Çalışma Grubu Hazırlık Toplantısı 7-8 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Söz konusu proje çerçevesinde seçilen yedi pilot barodan birisi olan Mersin Barosu’nu, İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcımız Av. Ezgi ÖZKAN katılarak temsil etti.

Toplantının ilk günü olan 7 Mart’taki program Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael INGLEDOW ve TBB Başkan Yardımcısı Ünsal TOKER’in açış konuşması ile başlamış, daha sonra sırasıyla Proje Yöneticisi Tankut SOYKAN moderatörlüğünde Bağımsız Danışmanlar Ersoy KONTACI ile Ivana ROAGNA tarafından “İnsan Hakları Konusundaki Eğitime İlişkin Taslak İhtiyaç Değerlendirme Raporunun Sunulması“, Bağımsız Danışman Musa TOPRAK moderatörlüğünde Bağımsız Danışmanlar Gökçen TANER, Ersoy KONTACI, Ulaş KARAN, Tolga ŞİRİN ile Burak GEMALMAZ tarafından “HELP Metodolojisi ve İnsan Hakları ile İlgili HELP Online Eğitimlerinin Uyarlanması“, Program Koordinatörü Elena YURKINA moderatörlüğünde “İnsan Hakları ile İlgili HELP Online Eğitimlerinin Uyarlanması“, Bağımsız Danışman Ivana ROAGNA moderatörlüğünde “Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitime İnsan Hakları Temelinde Stratejik Yaklaşım“ başlıklı sunumlar yapılmıştır.

Toplantının ikinci günü olan 8 Mart’taki programda ise, Bağımsız Danışman Dagmara RAJSKA moderatörlüğünde “İnsan Hakları İle İlgili Meslek Öncesi Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi“, Bağımsız Danışman Konul GASIMOVA moderatörlüğünde “İnsan Hakları İle İlgili Meslek İçi Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi“, Bağımsız Danışman Ivana ROAGNA moderatörlüğünde “İnsan Hakları İle İlgili Eğitici Eğitimi ve Aşamalı Eğitimlerin Geliştirilmesi ve Planlanması“ ve son olarak Bağımsız Danışman Ersoy KONTACI moderatörlüğünde “Eğitime İlişkin Sonraki Çalışma Grubu Toplantılarının Planlanması“ başlıklı sunumlar yapıldı.

Projenin önemi hakkında açıklama yapan Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcımız Av. Ezgi Özkan, baroların ve avukatların insan hakları alanındaki çalışmalarını daha da geliştirip derinleştirmek için projenin önemli olduğunu belirterek, “İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerlerdir. ; İnsan haklarına sahip çıkmak, insan hakları savunucusu olan baroların ve avukatların ilk görevidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirileceği bir dünya için, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi.