BARO BAŞKANIMIZ AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ:

“ENGELLİ YOKTUR, ENGEL VARDIR”

“TOPLUMSAL BARİYERLERİMİZİ KALDIRMAK ZORUNDAYIZ”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada; engelli haklarının, küresel bir çözüm platformunda ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Engellilerin, engelsiz bir yaşam sürdürebilmelerinin önünde var olan toplumsal bariyerlerimizi kaldırmak zorundayız. Engelli yoktur, engel vardır” dedi.

Engelli vatandaşların, hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin temel bir insan hakkı olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Türkiye, BM Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 2007 yılında imza attı, 2009’da da sözleşme Bakanlar Kurulu’nda onaylandı. Sözleşmenin gerekleri bugün ne kadar uygulanıyor? Her ne kadar sözü edilen haklar hukukta güvence altına alınmışsa da, engelli hakları pratik hayata uygulamaya geçmemektedir. Toplumun her alanında, engelli vatandaşlara yönelik ayrımcılık ve hak ihlalleri had safhadadır.

“ENGELLERİN AŞILMASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRMEYE HAZIRIZ”

Bunun yanı sıra, engellilerin engelsiz bir yaşam sürdürebilmelerinin önünde toplumsal bariyerlerimiz var. Bu bariyerlerimizi kaldırmak zorundayız. Engelli bireyin önündeki engeller,  onların hayat kalitesini yükseltme isteğini yok ediyor ve zorluklar aile ile birlikte yaşanıyor. Hayatın neredeyse her alanından kendilerini soyutlamak zorunda kalan engellilerin; kişilik, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik hakları hususunda yasalarda yer alan hükümlerin uygulanması, onlara uygun çevre ve fiziki düzenlemelerin yapılmış olması, tedavi, özel eğitim, sağlık, istihdam ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, çağdaş yaşamın gereğidir. Engelli bireylerin topluma kazandırılması, insan haklarının eşit ölçüde sağlanması, temel hak ve özgürlüklerine kavuşması; engellilerin sosyal hayata katılmasını sağlayabilecek politikalar üretilmesi, kurum, kuruluşların ve sivil toplum öğütlerinin yerelde ortak çalışmaları, farkındalık yaratmaları ile mümkündür. Engellerin aşılmasında Mersin Barosu olarak, köprü görevi görmeye hazırız. Engelli hakları, küresel bir çözüm platformunda ele alınmalıdır. Çünkü engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece kendilerinin ve ailelerinin değil; toplumun, bütün insanların sorunudur. Engelli yoktur, engeller vardır. Engelsiz bir yaşam sağlamak herkesin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, engellilere yönelik politika ve uygulamaların, insan hakları ve fırsat eşitliği temeline oturtulmasını ümit ederek; engelli bireylerimize, sorunlarının çözümlendiği, geleceğe daha umutla bakabildiği özgür bir yaşam diliyorum” ifadesini kullandı.