S T A J   E Ğ İ T İ M   M E R K E Z İ   2 0 1 7 - 2 0 1 8   1. D Ö N E M   E Ğ İ T İ M   P R O G R A M I
EĞİTİM KONUSU DERS TARİHİ  DERS SAATİ KREDİ EĞİTMEN AVUKAT
AVUKATLIK HUKUKU VE MESLEK İLKELERİ (40 Kredi)
1 Avukatlığın Tanımı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi 11 Ekim 2017 Çarşamba 14:00 4 AV.ALİ ER
2 Oryantasyon Eğitimi 12 Ekim 2017 Perşembe 14:00 4 AV.HAKKI EREN MÜLAYİM
3 Avukatın Hak, Yetki ve Yükümlülükleri 12 Ekim 2017 Perşembe 15:00 4 AV.GAZİ ÖZDEMİR
4 Kurgusal Duruşma 17 Ekim 2017 Salı 14:00 16:00 4 AV.O.G. EZGİ ERDOĞAN, AV.A.SENA SARI
5 Avukatın Disiplin Sorumluluğu  19 Ekim 2017 Perşembe 14:00 4 AV.ŞAHİN KORKMAZ
6 Avukatın Hukuksal Sorumluluğu, Tazminat Yükümlülüğü, Avukatın Cezai Sorumluluğu 19 Ekim 2017 Perşembe 15:00 4 AV.TÜLAY KAYA
7 Kurgusal Duruşma 24 Ekim 2017 Salı 14:00 16:00 4 AV.O.G. EZGİ ERDOĞAN, AV.A.SENA SARI
8 Meslek Kuralları 26 Ekim 2017 Perşembe 14:00 4 AV.GAZİ ÖZDEMİR
9 Avukatın Hukuki Belgelerin Düzenlenmesi, Avukatın Ücret Sözleşmesini Düzenlemesi, Avukatlık Ücreti Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi   26 Ekim 2017 Perşembe 15:00 4 AV.SEMİH BİROL GÜNER
10 Kurgusal Duruşma 31 Ekim 2017 Salı 14:00 16:00   AV.O.G. EZGİ ERDOĞAN, AV.A.SENA SARI
İCRA VE İFLAS HUKUKU (24 Kredi)
1 İcra Takibinin Hazırlanması 2 Kasım 2017 Perşembe 14:00 4 AV.ALEV TURAN
2 Haciz ,satış Sıra Cetveli 2 Kasım 2017 Perşembe 15:00 4 AV.ALEV TURAN
3 Kurgusal Duruşma 7 Kasım 2017 Salı 14:00 16:00 4 AV.O.G. EZGİ ERDOĞAN, AV.A.SENA SARI
4 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları      9 Kasım 2017 Perşembe 14:00 4 AV.TURAN PINAR
5 İcra İflas Suçları 9 Kasım 2017 Perşembe 15:00 4 AV.AYŞE TUNÇ
6 Kurgusal Duruşma 14 Kasım 2017 Salı 14:00 16:00 4 AV.O.G. EZGİ ERDOĞAN, AV.A.SENA SARI
HUKUK YARGILAMASI USULÜ (16 Kredi)
1 Tebligat Kanunu 16 Kasım 2017 Perşembe 14:00 4 AV.TÜLAY SEVGİ CAN
2 Dava Çeşitleri, Davanın Açılması, Dava Dilekçesi, Harçlar, Yargılama Giderleri, Cevap Dilekçesi 16 Kasım 2017 Perşembe 15:00 4 AV.KEREM MURADİ
3 Görev ve Yetki, Davaya Vekalet Süreleri, Hak Düşürücü Süre, Zamanaşımı Süresi, Islah   21 Kasım 2017 Salı 14:00 4 AV.RUKEN FATOŞ DAĞLI
4 Deliller, Delil Tespiti,İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz, Kanun Yolları (Temyiz,İstinaf)Yolları    21 Kasım 2017 Salı 15:00 4  AV.M.BURAK ARKALI
HUKUK DAVALARINDAN ÖRNEKLER (24 Kredi)
1 İş Mahkemesinde Görülen Davalar(Kıdem,İhbar,Tazminat,İşe İade) 23 Kasım 2017 Perşembe 14:00 4 AV.MUSA GÖKMEN
2 Boşanma ve Nafaka Davaları,  23 Kasım 2017 Perşembe 15:00 4 AV.NECDET YILDIRIM
3 Mal Rejimi ve Mal Rejiminden Doğan Alacak Davaları 28 Kasım 2017 Salı 14:00 4 AV.SAHRA DÜZGÜN TUCEL
4 Taşınmaz Hukuku Davaları, İnşaat Eser Sözleşmesi 28 Kasım 2017 Salı 15:00   AV.SAMİ DÜNDAR
5 Sigorta Hukuku               30 Kasım 2017 Perşembe 14:00 4  AV.YILAY ÇAM
6 Vergi Hukuku 30 Kasım 2017 Perşembe 15:00 4 AV.ŞENOL YÜCESOY
CEZA YARGILAMASI USULÜ (12 Kredi)
1 Soruşturma, Yakalama,Gözaltı Süreleri,Kolluk ve Savcılık İşlemleri 5 Aralık 2017 Salı 14:00 4 AV.ÖZGÜR AKDAĞ
2 Kovuşturma, Yargılama ve Hüküm, Kanun Yolları ve İnfaz Hukuku 5 Aralık 2017 Salı 15:00 4 AV.İSMAİL GÖKMEN
3 Mersin Barosu CMK Uygulamaları ve Uzlaşma 7 Aralık 2017 Perşembe 15:00 4 AV.MERT GÖZÜ
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU, AİHM'E DAVA AÇMA VE MEVZUATI (8 Kredi)
1 Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru 12 Aralık 2017 Salı 14:00 4 AV.ALİ NEZHET BOZLU
2 AİHM'e Dava Açma ve Mevzuatı 12 Aralık 2017 Salı 15:00 4 AV.ALİ NEZHET BOZLU
             
  TOPLAM 124 KREDİ          

 


2017-2018 1.DÖNEM DERS PROGRAMI