S T A J   E Ğ İ T İ M   M E R K E Z İ   2 0 1 7 - 2 0 1 8   2. D Ö N E M   E Ğ İ T İ M   P R O G R A M I
EĞİTİM KONUSU DERS TARİHİ  DERS SAATİ KREDİ EĞİTMEN AVUKAT
AVUKATLIK HUKUKU VE MESLEK İLKELERİ (24 Kredi)
1 Avukatlığın Tanımı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi 6 Şubat 2018 Salı 14:00 4 AV.ALİ ER
2 Avukatın Hak, Yetki ve Yükümlülükleri 6 Şubat 2018 Salı 14:30 4 AV.GAZİ ÖZDEMİR
3 Avukatın Hukuksal Sorumluluğu, Tazminat Yükümlülüğü, Avukatın Cezai Sorumluluğu 8 Şubat 2018 Perşembe 14:00 4  
4 Avukatın Disiplin Sorumluluğu ve Meslek Kuralları 8 Şubat 2018 Perşembe 15:00 4 AV.ŞAHİN KORKMAZ
5 Avukatın Hukuki Belgelerin Düzenlenmesi, Avukatın Ücret Sözleşmesini Düzenlemesi, Avukatlık Ücreti Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi   13 Şubat 2018 Salı 14:00 4 AV.SEMİH BİROL GÜNER
İCRA VE İFLAS HUKUKU (20 Kredi)
1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları        15 Şubat 2018 Perşembe 14:00 4 AV.MEHMET EMRAH GÜRGEN
2 Kiralar Hakkında Özel Hükümler, İflas Hukuku, Tasarrufun İptali Davaları   15 Şubat 2018 Perşembe 15:00 4 AV.GAZİ ÖZDEMİR
3 İcra Takibinin Hazırlanması 20 Şubat 2018 Salı 14:00 4 AV.ALEV TURAN
4 Haciz. Satış, Sıra Cetveli 20 Şubat 2018 Salı 15:00 4 AV.ALEV TURAN
5 İcra İflas Suçları, Karşılıksız Çek ,Suçları 22 Şubat 2018 Perşembe 14:00 4 AV.AYŞE TUNÇ
HUKUK YARGILAMASI USULÜ (16 Kredi)
1 Tebligat Kanunu 22 Şubat 2018 Perşembe 15:00 4 AV.TÜLAY SEVGİ CAN
2 Dava Çeşitleri, Davanın Açılması, Dava Dilekçesi, Harçlar, Yargılama Giderleri, Cevap Dilekçesi 27 Şubat 2018 Salı 14:00 5 AV.KEREM MURADİ
3 Görev ve Yetki, İlk İtiraz, Davaya Müdahale, Karşı Dava, Davaların Ayrılması ve Birleşmesi, Dosyanın İşlemden Kaldırılması 27 Şubat 2018 Salı 15:00 4 AV.RUKEN FATOŞ DAĞLI
4 Deliller, Delil Tespiti,İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz, Kanun Yolları (Temyiz,İstinaf)Yolları    1 Mart 2018 Perşembe  14:00 4 AV.MEHMET BURAK ARKALI
HUKUK DAVALARINDAN ÖRNEKLER (32 Kredi)
1 İş Mahkemesinde Görülen Davalar(Kıdem,İhbar,Tazminat,İşe İade) 1 Mart 2018 Perşembe  15:00 4 AV.MUSA GÖKMEN
2 Boşanma ve Nafaka Davaları,  6 Mart 2018 Salı 14:00 4 AV.NECDET YILDIRIM
3 Mal Rejimi ve Mal Rejiminden Doğan Alacak Davaları 6 Mart 2018 Salı 15:00 4 AV.SAHRA DÜZGÜN TUCEL
4 Şirketler Hukuku Davaları 8 Mart 2018 Perşembe 14:00 4 AV.MERAL ÖZCAN
5 Taşınmaz Hukuku Davaları, İnşaat Eser Sözleşmesi 8 Mart 2018 Perşembe 15:00 4 AV.SAMİ DÜNDAR
6 Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki EL Atma, Ecrimisil 13 Mart 2018 Salı 14:00 4 AV.MEHMET İLKER YALÇIN
7 Sosyal Güvenlik Davaları 13 Mart 2018 Salı 15:00 4 AV. HALİS POLAT
8 Sigorta Hukuku               15 Mart 2018 Perşembe 14:00 4 AV.YILAY ÇAM
CEZA YARGILAMASI USULÜ (12 Kredi)
1 Soruşturma, Yakalama,Gözaltı Süreleri,Kolluk ve Savcılık İşlemleri 20 Mart 2018 Salı 14:00 4 AV.BEDİ UYĞUN
2 Kovuşturma, Yargılama ve Hüküm, Kanun Yolları ve İnfaz Hukuku 20 Mart 2018 Salı 15:00 4 AV.ERDİ BUĞRA BAHAR
3 Mersin Barosu CMK Uygulamaları ve Uzlaşma 22 Mart 2018 Perşembe 14:00 4 AV.MERT GÖZÜ
İDARİ YARGILAMA VE VERGİ HUKUKU (8 Kredi)
1 İdari Yargılama Usulü 27 Mart 2018 Salı 14:00 4 AV.MUSTAFA GÖKTAŞ
2 Vergi Hukuku 27 Mart 2018 Salı 15:00 4 AV.ŞENOL YÜCESOY
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU, AİHM'E DAVA AÇMA VE MEVZUATI (8 Kredi)
3 Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru 29 Mart 2018 Perşembe 14:00 4 AV.ALİ NEZHET BOZLU
4 AİHM'e Dava Açma ve Mevzuatı 29 Mart 2018 Perşembe 15:00 4 AV.ALİ NEZHET BOZLU
  TOPLAM 120 KREDİ          

 


2017-2018 2.DÖNEM DERS PROGRAMI