1.       Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ön kayıt, dil, genel not ortalaması, kontenjan koşulu olmaksızın direk kesin kayda gelinmekte ve  kesin kayıt tarihleri 01.06.2017 günü başlamış ve halen devam etmekte olup, 22 Eylül 2017 gününe kadar kayıtlar hafta içinde olacak şekilde mesai bitimine kadar devam edecektir.

2.       Bu kapsamda Mersin Barosu Başkanlığına üyesi Avukatlara % 60 burs 2 yıl/4 dönemlik kapsayacak şekilde uygulanacak olup,tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında mezuniyet için % 60 burstan 2 yıl/4 dönemlik paket ücretin ödenmesigerekmektedir. İkinci yıl ödemesi için aşağıdaki ödeme planına ek olarak ikinci yıllarındaki ödemeler için ilaveten Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığının onayı Rektörlük Makamınca uygun görülen yeni yılın artış oranları yapılacaktır.

3.       Mersin Barosu Başkanlığına bağlı en az 20-üstü sayıdaki Avukatlar isterlerse Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuruda bulunabilecekleri gibi isterlerse de İşletme Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Psikoloji  Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuruda bulunabilirler. Yinede % 60 burs 2 yıl/4 dönemlik kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Ancak Özel ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı dışında farklı bir program seçilmesi durumunda bir dönem bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

4.       % 60 burstan bir dönemlik ile iki dönemlik ödeme tablosu aşağıda sunulmuştur. Birinci yıl ödemesi 4.990 TL olup, toplamda mezuniyet için ödenmesi gereken 2 yıl/4 dönemlik paket ücreti % 60 burstan toplam 9.980 TL + %? Enflasyon artışı şeklinde ödenmesi gerekecektir:

               ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ  
        SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2 YIL = 4 DÖNEM' DE BİTİRMEK İSTEYENLERİN
      2017 - 2018 AKADEMİK YILINDA BİRİNCİ YIL ÖDEMELERİ GEREKEN ÖDEME PLANI
       
ÖDEME ÖDEME K.D.V. TOPLAM
TARİHLERİ MİKTARI 8%  
       
PEŞİNAT 870,37 69,63 940
       
09.10.2017 416,67 33,33 450
       
09.11.2017 416,67 33,33 450
      ,
08.12.2017 416,67 33,33 450
       
09.01.2018 416,67 33,33 450
       
09.02.2018 416,67 33,33 450
       
09.03.2018 416,67 33,33 450
       
09.04.2018 416,67 33,33 450
       
09.05.2018 416,67 33,33 450
09.06.2018 416,67 33,33 450
       
TOPLAM 4.620,40 369,6 4.990,00

Bilgilerinize.

 

 

 

AYCAN KOL

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği

A.Yaşar BAYBOĞAN Kampüsü

Adana-Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice/MERSİN

444 1 CAG

Tlf  : 0324 651 48 00  ( Dahili: 2005 – 1237 )

Fax : 0324 651 48 11 

E - Posta: aycankol@cag.edu.tr  veya   sobe@cag.edu.tr

 

             ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
        SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2 YIL = 4 DÖNEM' DE BİTİRMEK İSTEYENLERİN      2017 - 2018 AKADEMİK YILINDA BİRİNCİ YIL ÖDEMELERİ GEREKEN ÖDEME PLANIÖDEMEÖDEMEK.D.V.TOPLAMTARİHLERİMİKTARI8%
PEŞİNAT870,3769,6394009.10.2017416,6733,3345009.11.2017416,6733,33450


,08.12.2017416,6733,3345009.01.2018416,6733,3345009.02.2018416,6733,3345009.03.2018416,6733,3345009.04.2018416,6733,3345009.05.2018416,6733,3345009.06.2018416,6733,33450TOPLAM4.620,40369,64.990,00