MERSİN BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU

BAŞVURU YERİ

Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu

Gökdelen 16. Kat / Tel: 337 45 30 - 31 / Faks: 337 45 32

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER (Bütün evraklar 2 nüsha olacaktır.)

1- Fakirlik Belgesi (İkamet edilen yer muhtarından alınacak. Muhtar ve 2 aza imzalayacak.)

2- İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğü'nden)

3- Aile Kayıt Tablosu (Nüfus Müdürlüğü'nden)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Tapu Kaydı olup olmadığına dair belge (İkâmet ettiğiniz İlçe Tapu Müdürlüğünden ayrıca E-Devlet üzerinden)   

6- Tapulu yeri varsa, tapu fotokopisi ve taşınmazın rayiç değerini gösterir belge (Belediye'den)

7- Adına kayıtlı araç varsa, ruhsat fotokopisi 

8- Vergi kaydı (Maliyeden alınacak)

9- SGK Tescil Kaydı (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI'ndan ayrı ayrı alınacak.)

(Postaneden alınan E DEVLET şifresi ile  internet üzerinden BARKOD'lu alınabilir)

10- Çalışıyor ise ücret bordrosu

11- Maaş bağlanmış ise (emeklilik, yaşlılık, özürlü vs.) maaşını gösterir belge

12- Açılmış dava var ise, dava ile ilgili evrak fotokopisi (Tensip zaptı ve son duruşma zaptı)

 


Basvuru Için Istenilen Belgeler