Bilindiği üzere, 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve sansür, ağır suçlardan biri sayılmıştır.

Dünyamızın tartışılmaz bir gerçeği olan Basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili ve önemli aracıdır. 

Türk basınımızda ; 24 Temmuz 1908 tarihi, Türk Basınında sansürün kaldırılmasının başlangıcı olmuş ve 24 Temmuz günü  "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl kutlanmaktadır. Basınımız her zaman olduğu gibi 109. yıldönümünü kutladığımız bugün de, demokrasimizin en büyük güvencesi olmaya devam etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk; “Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.” Sözleri ile basının milletimiz ve vatanımız için ne denli önemli olduğunu ortaya koymuş ve basın mensuplarının da üstlendikleri sorumluğun önemini vurgulamıştır.     

Basın özgürlüğü aynı zamanda demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli olgudur. Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken; meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir.

O nedenle, Basın, doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, olumsuzlukları sorgulama, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma, toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmeli, kişilik haklarına, kişilik değerlerine, özel yaşama, gizlilik alanına saygı göstermeli, doğru olmayan haberlerden kaçınmalıdır. Mersin İlimizde de, basın-yayın hizmetleri, ülkemizin ve toplumumuzun çıkarları ön planda tutularak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde ve aynı duyarlılıkla yerine getirilmektedir.  

Büyük Türk basınımız tarihin her döneminde, milletimizin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine getirmiş ve yerine getirmeye devam etmektedir.

Basınımız bu konuda en zor görevini yakın bir tarihte başarı ile yerine getirmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesinde, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde, Cumhurbaşkanımızın halkımızla iletişimi yine basınımız tarafından sağlanmış ve bu sayede büyük bir tehlike atlatılmıştır.Bu gerçekleri unutmamak gerekiyor.

Mersin ili ve ilçelerinde her alanda, İlimizin hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemizin geleceğine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Mersin de faaliyette bulunan tüm yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcileri ile  üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle zor şartlar altında görev yapan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı canı gönülden kutlarım. Tüm basın mensuplarımızın şartları ne olursa olsun habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar diler, hepsine tek tek sevgi ve saygılarımı sunarım…

Mersin Barosu Başkanı

 Av.ALİ ER